สมเด็จพระราชินีทรงมีพระประสูติกาลพระราชโอรสพระองค์ที่ 2

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ได้ทรงมีพระประสูติกาลพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏานวาระมงคลนี้ถูกประกาศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีและสมเด็จพระราชินีเจตซุนทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อปี 2011 จากนั้นสมเด็จพระราชินีได้ทรงมีพระประสูติกาลพระราชโอรส

พระองค์แรก คือ เจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน เมื่อปี 2016 แถลงการณ์ระบุว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่จะประกาศพระประสูติกาลของพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี ณ พระราชวังลิงกานาในกรุงทิมพู” พระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ทรงพระราชสมภพในวันที่ 25 เดือนหนึ่ง ปีชวดชาย (ธาตุโลหะ) ตามปฏิทินจันทรคติของภูฏานทั้งสมเด็จพระราชินีและพระราชโอรสทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขณะที่เจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล ทรงยินดีที่ได้พบกับพระอนุชาเป็นครั้งแรก